Ilma teeb õhksoojuspumbaga boiler!

Kui hoonest puudub tsentraal- või gaasiküte, on veeboiler ainumõistlik lahendus. Mil moel on siis paslik korraldada oma veemajandus- uue aja boilerid näitavad ka uusi võimalusi.

Eestis müüdavate boilerite turg jaguneb oma põhimahult kaheks:

Hooldusvaba boiler

Rahva seas nn. hooldusvabaks boileriks tituleeritud boiler, millel keraamiline küttekeha ja korrosiooni kaitseks titaananood, mida ei ole vaja vahetada.

Sukelküttekehaga boilerid

Teise osa moodustavad jätkuvalt oma hinnaklassilt soodsad, kuid samas regulaarset hooldust vajavad sukelküttekehaga boilerid.

Uuendused

Suurim uuendus on aga õhk-soojuspumbaga varustatud boilerid, mis kasutavad ruumide jääksoojust vee soojendamisel. Sellised boilerid leiavad üha laialdasemat kasutust eramutes.

Olemas on ka nn nutiboilerid, mis arvestavad tarbimisharjumusi ja soojendavad vajaliku sooja vee hulga teie senise tarbimise põhjal.

Üle keskmise suure sooja vee tarbimise juures soovitame kindlasti mõelda soojuspumbaga boileri või siis viimasel ajal üha populaarsust koguvale lahendusele, kus küttesüsteemi väljavahetamise käigus paigaldatakse näiteks efektiivne õhk-vesisoojuspump hoone kütteks ja toodetakse soojuspumbaga tarbevett läbi soojusvahetiga soojaveeboileri, mis annab märkimisväärse säästu.

…efektiivne õhk-vesisoojuspump hoone kütteks ja toodetakse soojuspumbaga tarbevett läbi soojusvahetiga soojaveeboileri, mis annab märkimisväärse säästu.

BOILERI HOOLDUS JA VAHETUS

Boileri hooldusvajadus on piirkondlik ning sõltub paljus vee karedusest. Esimese hoolduse soovitame teha olukorra kontrolliks 1-1,5 aasta möödudes. Korrapäraselt hooldatud boileri eluiga võiks jääda kuskil 10-18 aasta vahemikku.

Soovitame boileri välja vahetada, kui veeanum hakkab jooksma. Küttekeha läbipõlemisel või elektroonika vea puhul tasub boilerit üldjuhul siiski remontida, kuid mõnel juhul ei pruugi see finantsiliselt otstarbekas olla.

ENIM LEVINUD VEAD

Sageli paigaldavad inimesed liiga väikese mahuga boilereid. Palju on boilereid, mis on remondi ajal paigaldatud nii, et nende hooldust, remonti või vahetust ei ole ilma suurte lammutus- ehitustöödeta võimalik teostada. Kahjuks näeme igapäevaselt ka valesti paigaldatud boilereid: ostetud on korralik toode, ent veidi aja pärast on boiler katki, garantii ei kehti ja töömehed laiutavad käsi.

Kui vähegi võimalik, ostke kvaliteetne boiler ja laske see paigaldada spetsialistidel.

Allikas: Refereeritud teksti loe Tehnika Maailma Kodu ja ehitus erilehest (4/2017)