Mis on ökodisaini (ErP) direktiiv?

ErP hõlmab energiamõjuga tooteid ning on tuntud ka ökodisaini direktiivina. See sätestab kogu Euroopa Liidu ühtsed nõuded energiat tarbivate toodete keskkonnasõbraliku disaini ja energiamärgistuse kohta. Alates 1. augustist 2015 kohaldub see energiatõhusatele tsirkulatsioonipumpadele ning alates 26. septembrist 2015 kütte- ja kuuma vee soojendamise seadmetele.

ErP- ehk ökodisaini direktiiv võimaldab Euroopa Liidul saavutada kliimapoliitika eesmärke. Nende kohaselt peab:

  • energiatõhusus kasvama 2020. aastaks 20%
  • CO 2-heide vähenema 2020. aastaks 20% (võrreldes 1990. aastaga)
  • suurenema taastuva energia kogus 20%

ErP-direktiiv hõlmab küttekatlaid ja soojuspumpasid võimsusega kuni 400 kW, koostootmisjaamu soojusvõimsusega kuni 400 kW ja elektrivõimsusega kuni 50 kW, kuumaveeboilereid ja akumulatsioonipaake mahuga kuni 2000 l ning samuti üksikuid komponente, näiteks termoregulaatoreid ja päikeseelemente. Seadmete kasutajatele olgu öeldud, et küttekatlad, soojuspumbad, koostootmisjaamad ja süsteemid võimsusega kuni 70 kW, boilerid mahuga kuni 500 l ning juba nimetatud üksikud komponendid tuleb varustada energiamärgistusega. See energiamärgistus sarnaneb majapidamisseadmetelt tuttava märgistusega.

AtlanticBaltic OÜ tervitab ning toetab vastu võetud seadust. Meie partnerettevõtetel on mitmeid patenteeritud tehnoloogiaid, mis tagavad energiatõhususe paranemise. Direktiivist võidavad nii lõppkasutajad kui ka partnerid.

Kaasnevad kasud:

  • energiatõhusus võimaldab säästa nii energiat kui raha
  • panustamine keskkonnakaitsesse kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise näol
  • lihtsamad valikukriteeriumid (tänu energiateabe läbipaistvusele)
  • ebatõhusate toodete kõrvaldamine turult
  • kvaliteetsete ja keskkonnasõbralike toodete kvaliteedi parandamine
  • täielik tugi ja juhised direktiivile vastavate toodete osas

Allikas: atlantic-comfort.com