Viimastel aastatel on teinud  koduehituses ilma  kõiksugu nutilahendused, mille eesmärk on muuta elu lihtsamaks ja mugavamaks. Iseasi, kui hädatarvilikud need alati kõigile on.

Energiatarve mõistlikumaks!

Hübriidsoojuspumbad on  kõva sõna energiasäästus: need tarvitavad ühendsüsteemis just seda kütteliiki, mis antud hetkel optimaalseim ehk ökonoomseim – see tähendab, et tark aparatuur suudab ise mõelda ja otsustada. Selline elu lihtsamaks ja odavamaks muutmine vaevalt et ühelegi majaomanikule vastumeelt on.
Aga ilma teeb ka õhksoojuspumbaga boiler! Kui hoones puudub tsentraal- või gaasiküte, on veeboiler ainumõistlik lahendus. Õhksoojuspumbaga varustatud boilerid kasutavad ruumide jääksoojust vee soojendamisel.

“Nutikus” ei ole mööda läinud ka boileritest – nutiboilerid arvestavad tarbimisharjumustega ja soojendavad vajaliku soojaveehulga teie senise tarbimise põhjal. Ent kohe, kui unustate eelnevalt boilerit seadistada – näiteks enne ettenägematut saunaõhtut – võib järgneda ebameeldiv kogemus sooja vee nappuse näol. AtlanticBaltic´u valikus leiad VINZENGO- seeria tooted, mis nutiboilerite kategooriasse kuuluvad.

Kodu lülitub sisse sinu saabudes

Meid ümbritsevatele vidinatele tarkuse lisamine teenib kaht eesmärki: kokkuhoid ja elu lihtsamaks tegemine. Siiski, “tark” maja tähendab täna veel pigem keskkonnahoidu kui rahalist säästu. Pole mõistlik hoida pikemat aega kodunt eemal olles toatemperatuuri näiteks 22–23 kraadi peal, kuid olukorda parandava süsteemi installeerimine võib olla kallim kui tasuvus. Veel!
Milleks aga tehnikat ise mõtlema panna ja kaugelt juhitavaks muuta? Lihtne vastus: nutimaja omanik ei pea puhkusele sõites muretsema vooluvõrku ununenud seadmete, võimalike avariide või tegemata aiatööde pärast – automaatne süsteem ja nutikad lahendused tagavad kodu turvalisuse ja hoolitsevad vajadusel isegi aiatööde eest.

Allikas: TM Kodu & Aed