Küttetüüpe on palju, ent üksnes sulle parimaid lahendusi on vaid üks!

Kogu maailm liigub energiatõhususe ning ökoloogilisuse suunas ning seda nii tootmises, üldehituslikul tasandil kui ka kütteliikide valikul. Sestap on alternatiive täna enam kui eales, ent samavõrd keerukas on ka endale sobiva lahenduse valik.

Valdavas osas on eramute kütmisel kasutusel tahkekütus ja soojuspump, soojuspumba puhul siis veel liigiti õhk-õhk, õhk-vesi ning maaküte. Seda kas siis eraldi või peamiselt siiski kombineeritult. Tahkekütte puhul on vajalik kas ahju, kamina, pliidi või pelletikatla olemasolu. Pelletikatla ja soojuspumba kasutamisel on aga vajalik välja ehitada eraldiseisev hoonesisene küttesüsteem vesipõrandakütte või keskküttekonvektoritega.

AtlanticBaltic pakub õhk-vesi soojuspumbaga lahendust, mille paigaldus jääb 120 ruutmeetrise eramu küttesüsteemi rajamisel koos põrandaküttetorustiku ja sooja tarbevee tootmisega suurusjärku 7000-8000 eurot.